Over ons


Wat is Handig in de Buurt?

Handig in de Buurt zet zich in voor mensen in de buurt die door fysieke, psychische of financiele belemmeringen niet (of nog niet) volledig deel kunnen nemen aan onze maatschappij.

Wij doen dit door hulp te bieden door o.a gereedschappen te verzamelen bij particulieren en bedrijven.
Deze gereedschappen worden weer beschikbaar gesteld aan de leden van een locatie van 'Mijn Gereedschapskist Groningen’
Voor de mensen met een zogenaamde 'Stadjerspas' is het lidmaatschap gratis, voor alle andere bewoners kost het lidmaatschap 25 euro.
Naast het uitlenen van gereedschappen ondersteunen wij onze doelgroep ook door b.v grofvuil af te voeren, kleine aanvullende klussen te doen, fietsen repareren, repaircafe, hulp en ondersteuning bij het opstarten van een bewonersinitiatief of bij het invullen van papieren of verwijzen naar de juiste organisaties. We doen dit laagdrempelig en zonder de (eigen)verantwoordelijkheid van de bewoner over te nemen.

Naast de individuele ondersteuning is elke locatie van 'Mijn Gereedschapskist' gekoppeld aan een burgerinitiatief in de buurt of wijk die wij met raad en daad bijstaan.


* Handig in de Buurt is een initiatief van Stichting Talent in Actie *

https://www.youtube.com/watch?v=sy_eZpoaUpA&t=17s
Over ons