Mijn Gereedschapskist Groningen

Ook handig in de buurt!

nieuws


In verband met de Coronacrisis verzoeken wij u de regels bij het bezoeken van onze locatie(s) in acht te nemen.

Wij zijn geopend op werkdagen van 10-12 uur voor het lenen van gereedschappen of het maken van afspraken voor het reserveren en/of het ophalen van een aanhanger.
(aanhangers kunnen ook in het weekend gebruikt worden op afspraak)

We verwachten dat u als lid van Handig in de Buurt/ Mijn Gereedschapskist Groningen zorgvuldig met het geleende omgaat.
Naast het uitlenen van gereedschappen doen we verschillende werkzaamheden voor de bewoners van de gemeente Groningen. Kijk hiervoor bij de F.A.Q.

Heeft u zelf gereedschappen over? We komen ze graag ophalen en stellen ze weer beschikbaar aan onze leden.
Neem hiervoor even contact met ons op.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe in deze lastige periode.

Met vriendelijke groet,

Het team van Handig in de Buurt

nieuws

Over ons


Wat is Handig in de Buurt?

Het cement in de wijk
 
Handig in de Buurt is een sociale onderneming. Als lid kun je gebruik maken van een grote en diverse hoeveelheid gereedschap, materieel en praktische diensten. Maar we zijn méér dan dat.
 
Handig in de Buurt bevindt zich in de wijk altijd op een vaste locatie. Hier fungeren we als laagdrempelige sociale ontmoetingsplek. Mensen vinden er aansluiting en maken er contact. Zo proberen we de lokale democratie verder te versterken.
 
Krachtig netwerk
 
Door de juiste punten met elkaar te verbinden, laat Handig in de Buurt in verschillende wijken een wortelstelsel van burgerinitiatieven en bewonersorganisaties ontstaan. Een krachtig netwerk van onderaf. Op die manier willen we bijdragen aan een grotere solidariteit. Noem het dorpsgevoel of noaberschap: dat is wat we proberen te versterken in elke wijk.
 
Voor wie doen we het?
 
Handig in de Buurt richt zich primair op mensen die door fysieke, psychische of financiële omstandigheden tijdelijk of langdurig niet volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Hen ondersteunen we heel concreet bij allerlei klussen. Minstens zo belangrijk als die praktische hulp is het contact daaromheen. Een kopje koffie met iemand drinken en de tijd voor een gesprek nemen, kan veel betekenen.
 
Voor én met de buurt
 
Handig in de Buurt doet het niet alleen voor, maar ook met buurtbewoners. Mensen die niet zo makkelijk aan werk komen of de taal niet machtig zijn, maar wel graag een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Zij vinden bij ons een waardevolle invulling voor hun dag.
 
Duurzaam Groningen
 
Handig in de Buurt kijkt naar de lange termijn. We willen graag bijdragen aan een duurzaam Groningen, dat doen we door producten en materialen in te zamelen en te recyclen. Soms kan een afgeschreven apparaat met een eenvoudige reparatie een tweede leven krijgen. En waarom zou iedereen zijn eigen schuur vol apparaten moeten hebben? Wij geloven in een deeleconomie, en merken dat steeds meer mensen dat doen.
 
Burgerinitiatieven
 
Handig in de Buurt opereert vanuit een basis van vrijheid en vertrouwen. We geloven dat wie goed doet, goed ontmoet. Elke locatie is gekoppeld aan een burgerinitiatief. Met ons materiaal faciliteren, versnellen en schalen we deze op. In De Hoogte doen we dat voor de Geheime Tuin, een mooie, grote moestuin, verstopt in de Almastraat.

Toekomstdromen
 
Handig in de Buurt streeft ernaar om in Groningen zeven locaties op te tuigen. De eerste is inmiddels volop in gebruik in de wijk De Hoogte. We zijn trots dat Groningen de plek is waar dit gebeurt, maar we durven ook te dromen over een toekomst waar in heel Nederland locaties van Handig in de Buurt uit de grond schieten
 
Lid worden?
 
Handig in de Buurt probeert zo autonoom mogelijk te zijn. We zijn een sociale onderneming die niet afhankelijk wil zijn van overheden en subsidies, om daarmee ons voortbestaan altijd in eigen hand te houden. Elke locatie moet zichzelf in stand kunnen houden, waarbij het eigenaarschap zo snel mogelijk bij wijkbewoners zelf komt te liggen. We doen het op eigen kracht, maar wel samen.
 
Op dit moment hebben we zo'n 300 leden. Een deel daarvan heeft een Stadjerspas en is gratis lid. Wie geen Stadjerspas heeft, betaalt 25 euro per jaar. Als lid ben je vrij om kosteloos te lenen wat je wilt. Je huurt niet, maar je gebruikt. Leden staan daarbij altijd klaar voor elkaar, of het nu om een klusje of een goed gesprek gaat.
 
Wil je bijdragen aan een sociaal, solidair en verbonden Groningen? Handig in de Buurt verwelkomt graag nieuwe leden.


* Handig in de Buurt is een initiatief van Stichting Talent in Actie *

https://www.youtube.com/watch?v=sy_eZpoaUpA&t=17s
Over ons

Werkzaamheden


Grofvuil afvoeren

Grofvuil wegbrengen mag in de gemeente Groningen 4x per gratis, maar dan moet je wel de mogelijkheid hebben. Ophalen kan ook, maar is nogal prijzig. Daarom bieden wij het gebruik van onze aanhangers aan.

Meer Informatie

Oud ijzer halen

Uw oud ijzer en andere metalen halen wij gratis voor u op.

Meer Informatie

Fietsreparatie

Kleine reparaties, banden plakken tegen zeer schappelijke prijzen. En u krijgt tijdens de reparatie een heren of dames ruilfiets te leen.

Meer Informatie

Leeghalen schuur of huis

Het leegmaken van een schuur of woning bv bij overlijden is een zware klus, we nemen u dit graag uit handen.

Meer Informatie

Tuin werkzaamheden

Tuinwerkzaamheden als snoeien, tegels leggen etc kunt u ook door ons laten doen.

Meer Informatie

F.A.Q


Hoe lang mag ik gereedschap lenen?

Gereedschappen worden uitgeleend op basis van beschikbaarheid en de periode wordt in overleg gedaan.

Wanneer kunnen jullie klusjes doen?

Voor klussen zijn we actief op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur met een uitloop tot maximaal 13.00 uur.
Voor meer informatie zie ook ‘werkzaamheden’

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het wegbrengen van grofvuil

Voor het wegbrengen van grofvuil rekenen we 0,50 ct per kilometer.
Met een minimum startbedrag van 7,50 euro. Dit om onze kosten te kunnen dekken.

Wat voor gereedschappen kan ik bij jullie inleveren?

Allerlei gereedschap, van klein tot groot, van boormachine en behangtafel tot aanhanger.
Aangezien we verschillende locaties hebben, worden dubbele gereedschappen doorgeschoven naar de locatie die ze niet heeft.

Ook al zijn de gereedschappen stuk of niet goed werkend, dan gaan ze in het repaircafe of als ze echt niet meer levensvatbaar zijn zorgen we dat ze zorgvuldig terug in de grondstoffencyclus komen.

Contactgegevens


  • Almastraat 14, 9716 CN Groningen, Nederland
  • Hoofdvestiging

Doe een gift


25

Donatiebedrag

Preston Model


De Gouden Koets


De Gouden Koets

De Gouden Koets

Dit is De Gouden Koets - Onze servicebus voor het doen van kleine klusjes bij ouderen. En als ze dat willen, mogen ze ook een keer een ritje in De Gouden Koets!

Lees Meer